𝗕𝗮 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗯𝗼̀ 𝗠𝘆̃ 𝗱𝘂̀𝗻𝗴 𝗮̆𝗻 𝗹𝗮̂̉𝘂, 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 (𝗰𝗮̆́𝘁 𝘀𝗮̆̃𝗻, 𝗹𝗼𝗮̣𝗶 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴)

240.000  220.000 

–  Không chất tăng trọng, chất tạo nạc

– Không chất bảo quản

– Không phẩm màu, không bơm nước

– Công nghệ cấp đông hiện tại theo tiêu chuẩn của Mỹ

Đặt hàng ngay: (𝟏): 𝟎𝟗𝟔𝟓.𝟎𝟗𝟖.𝟗𝟑𝟏 – (𝟐): 𝟎𝟗𝟎𝟗.𝟑𝟖𝟕.𝟎𝟕𝟓 –  (𝟑): 𝟎𝟗𝟕𝟑.𝟓𝟏𝟎.𝟕𝟏𝟎

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
0901392527