🔔 𝑬𝑽𝑨𝑷𝑶𝑹𝑨𝑻𝑬 🔔

Evaporate

🛎 𝑪𝒂̂̀𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒂́𝒊 𝒈𝒊̀ đ𝒐́ đ𝒆̂̉ 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒕𝒉𝒊 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒍𝒐̛́𝒏? 𝑯𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒏𝒆̂́𝒖 𝒃𝒂̣𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒖̛̃, 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒈𝒊𝒖́𝒑 đ𝒐̛̃ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒅𝒖̛ 𝒕𝒉𝒖̛̀𝒂 đ𝒐́ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖 𝒌𝒚̀ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̣𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒐̛𝒏 𝒄𝒉𝒖𝒐̣̂𝒕 𝒓𝒖́𝒕 𝒌𝒉𝒐́ 𝒄𝒉𝒊̣𝒖? 🔔 𝑬𝑽𝑨𝑷𝑶𝑹𝑨𝑻𝑬 🔔 𝒔𝒆̃ 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒉𝒐𝒂́𝒕 𝒌𝒉𝒐̉𝒊 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂̣𝒏𝒈 đ𝒂̂̀𝒚 𝒉𝒐̛𝒊 đ𝒐́ 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐𝒆 𝒄𝒐̛ 𝒃𝒂̆́𝒑 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒅𝒖̛̣ đ𝒊̣𝒏𝒉.
Công Dụng: Đẩy nước, cắt nước ra khỏi cơ thể cho VDV trước khi lên sàn thi đấu hiệu quả.
👉 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍 :
Vitamin B6 (100mg
Magiê (50mg)
Taraxcum Officinate Extract (2000mg)
Uva Ursi Extract (1000mg)
Tropaeolum Majus (500mg)
Chiết xuất trà xanh (300mg)
Horsetail (250mg)
Taurine (150mg)
👉𝑪𝑨́𝑪𝑯 𝑺𝑼̛̉ 𝑫𝑼̣𝑵𝑮:Uống ba (3) viên sau bữa ăn sáng và ba (3) viên sau bữa ăn giữa ngày, cùng với mười sáu (16) ounce nước. Uống ít nhất sáu (6) đến tám (8) ly nước 8 ounce mỗi ngày. Không vượt quá liều khuyến cáo.
➡️ 𝓘𝓷𝓫𝓸𝔁 𝓵𝓲𝓮̂̀𝓷 𝓽𝓪𝔂, 𝓦𝓱𝓮𝔂𝓼𝓪𝓲𝓰𝓸𝓷.𝓿𝓷 𝓼𝓱𝓲𝓹 𝓷𝓰𝓪𝔂 𝓽𝓾̛́𝓬 𝓴𝓱𝓪̆́𝓬 𝓷𝓱𝓮́❗️
=======================================
𝐖𝐇𝐄𝐘𝐒𝐀𝐈𝐆𝐎𝐍.𝐕𝐍 – 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐂𝐔𝐍𝐆 𝐂𝐀̂́𝐏 𝐒𝐀̉𝐍 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐃𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐕𝐀̣̂𝐍 Đ𝐎̣̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̂𝐍, 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐂𝐇𝐎̛𝐈 𝐓𝐇𝐄̂̉ 𝐓𝐇𝐀𝐎, 𝐆𝐘𝐌
Hotline: 0901 392527
Địa chỉ: 575 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, Q.7
Website: www.wheysaigon.vn
#tntnutrition
#thuc_pham_the_hinh_chat_luong_tot
#thực_phẩm_thể_hình_chất_lượng_tốt
#dinh_dưỡng_thể_hình
#dinh_dưỡng_thể_hình
#san_pham_dot_mo_than_ky
#sản_phẩm_đốt_mỡ_thần_kỳ
#whey_protein_iso_100
#whey_protein_tăng_cơ
#protein_phát_triển_cơ
#whey_cho_nguoi_tap_gym
#whey_hap_thu_nhanh
#whey_protein_giúp_tăng_cơ_hiệu_quả
#whey_protein_tăng_cơ_giảm_mỡ
#whey_protein_sữa_tăng_cơ_khủng
#san_pham_tang_co_giam_mo
#sản_phẩm_tăng_cơ_giảm_mỡ
#thuc_pham_bo_sung_danh_cho_nam
#thực_phẩm_bổ_sung_giành_cho_nam
#thuc_pham_bo_sung_danh_cho_nu
#thực_phẩm_bổ_sung_dành_cho_nữ
#combo_san_chac_cao_cap
#tac_dung_cua_carb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901392527